ДГ №6 Вълшебен свят
Детска градина в град София, ж-к. Л. Толстой

График за провеждане на родителски срещи

Уважаеми родители, каним Ви на родителски срещи, които ще се проведат по следния график:

на 29.09.2022 г. - група  "Фея" и група "Славейче";

на 28.09.2022 г. - група "Врабчо" и група "Вълшебница";

на 26.09.2022 г. - група "Мечо" и група "Цвете";

на 04.10.2022 г. - група "Щурче" и група "Звездица";

на 27.09.2022 г. - група "Великденче".

Всички срещи ще се проведат от 17:30 часа в двора на детската градина при спазване на всички противоепидемични мерки.