ДГ №6 Вълшебен свят
Детска градина в град София, ж-к. Л. Толстой

Почивни дни и ваканции

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 258, ал.1, чл. 259, ал. 1  от ЗПУО във връзка със  Заповед № РД09-4066/ 30.08.2022г. на Министъра на образованието и науката.

Служебно се извиняват отсъствията на всички деца в ДГ № 6 „Вълшебен свят”, които са отсъствали по време на ваканциите определени със заповед на Министъра на образованието и науката  през учебната 2022/2023 година, както следва:

29.10.2022г. - 01.11.2022г. вкл. - есенна

24.12.2022г. - 02.01.2023г. вкл. - коледна

01.02.2023г. - 05.02.2023г. вкл. - междусрочна

08.04.2023г. - 17.04. 2023г. вкл. - пролетна