ДГ №6 Вълшебен свят
Детска градина в град София, ж-к. Л. Толстой

Материална база

    Основната сграда на детската градина разполага с озеленен двор, оборудван с модерни и съвременни съоръжения за игра на малките палавници. Помещенията в градината са просторни, светли и хигиенични. Занималните са оборудвани съобразно индивидуалните потребности на децата. Престоят на децата в детското заведение е целодневен.

    В детското заведение се отглеждат и възпитават деца, разпределени в следните групи:

  • 2 яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години
  • 7 градински групи за деца от 3 до 7 години

    За малките палавници полага грижи екип от педагогически специалисти, директор и квалифициран персонал, които с професионализъм и обич отключват пред децата вратите на познанието, творчеството и добротата. Образователно-възпитателната работа в детското заведение е съобразена с приоритетите на предучилищното образование.