ДГ №6 Вълшебен свят
Детска градина в град София, ж-к. Л. Толстой

Новини и събития

 
График за провеждане на родителски срещи - ДГ №6 Вълшебен свят - София, Л. Толстой

График за провеждане на родителски срещи

Всички родителски срещи ще се провеждат от 17,30 часа при спазване на противоепидемичните мерки.
Декларация за информирано съгласие - ДГ №6 Вълшебен свят - София, Л. Толстой

Декларация за информирано съгласие

Уважаеми родители, след началото на новата учебна година е необходимо да се попълни декларация за информирано съгласие с дата 15.09.2020 година. Някои са попълвали такава декларация при възобновяване на посещението си в детската градина. За новата учебна
Провеждане на планов прием на новоприети деца - ДГ №6 Вълшебен свят - София, Л. Толстой

Провеждане на планов прием на новоприети деца

Уважаеми родители, В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от ...
Скоро ще започне новата учебна година - ДГ №6 Вълшебен свят - София, Л. Толстой

Скоро ще започне новата учебна година

Идва ден изпълнен с радост, много смях, нови запознанства, стари приятели, разкази за лятото и какво ли още не. Нормално е да се вълнувате, но ние знаем, че няма как да не се притеснявате, особено тези, които ще стъпят за първи път в градината.