ДГ №6 Вълшебен свят
Детска градина в град София, ж-к. Л. Толстой

Яслена група Цвете

Мед. сестра Весела Димитрова

Мед. сестра Ива Стоименова

Мед. сестра Мария Беневска

Пом. възпитател Дора Зарева

Педагог Красимира Георгиева