ДГ №6 Вълшебен свят
Детска градина в град София, ж-к. Л. Толстой

История

     Детска градина №6 Вълшебен свят, София е детско заведение с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на столицата. Детската градина отваря врати, за да посрещне своите първи възпитаници през 1973 г. и до днес приема, обучава, възпитава и обгражда с любов малките палавници.

    В детското заведение са създадени условия за съвременно предучилищно възпитание и подготовка, осигурени са условия за развитие на въображението, физическата активност, стимулиране на артистичността и творческите изяви на всяко дете. Чрез участие на децата в различни дейности се изграждат свободомислещи и инициативни личности, които приемат различията, умеят да ценят чуждото мнение и да отстояват собствените си позиции.

    От 2000 година Детска градина № 6  Вълшебен свят работи по Европейски образователни проекти. Те дават възможност на децата за пряк контакт с деца от други европейски държави, за обогатяване на уменията за разговор на английски език, за запознаване с други езици и култури. Децата участват в теле конферентни връзки като запознават другите деца с българския език, с песни, игри и литературни произведения от българското творчество. В детското заведение са гостували учители и ученици от различни европейски страни - Испания, Италия, Франция, Северна Ирландия, Гърция, Полша, Кипър, Румъния, Исландия, Дания, Норвегия, Турция, Белгия, Швеция, Португалия, Литва и др. В процеса на работата по европейските проекти екипът на детското заведение обогатява и развива педагогическите си умения с включване на новите технологии в своята работа, изявява творчество и иновативно мислене, реализира различни идеи.

    В Детска градина № 6  Вълшебен свят е регистрирано „ Сдружение родителско настоятелство при ОДЗ № 6“, с чиято подкрепа се осъществяват различни инициативи за подобряване материално-техническата и учебна дейност, взаимодействие между детската градина и семействата, както и връзки с други институции.

    В Детска градина № 6  Вълшебен свят“ по желание на родителите се предлагат допълнителни педагогически услуги, които се определят след проведена анкета.