ДГ №6 Вълшебен свят
Детска градина в град София, ж-к. Л. Толстой

Децата от група "Звездица" и група "Щурче" взеха участие в състезание с децата от три градини от район " Надежда ". Темата беше безопасността за движение по пътя. Гостите на мероприятието и всички деца гарантират, че ще спазват правилата за движение на пътя.