ДГ №6 Вълшебен свят
Детска градина в град София, ж-к. Л. Толстой

Децата от ДГ 6 "Вълшебен свят" се запознаха как да пресичат правилно за да бъде за тях безопасно на улицата. Научиха какви са правилата, които трябва да спазват, кое е правилно и кое - грешно. След серия от забавни игри и състезания децата затвърдиха знанията си по безопасност за движение по пътищата. За всички участници имаше награди, но най-голямата награда беше усмивките по лицата на всички деца.